AKTULNE SLO 11 - 12/2015

EDITORIAL
In svet zdravotnctva
Fino, P.
ImageNa sklonku roku 2015 nm prichod zaobera sa niekokmi rovami bilancovania. Tradine sa bilancuje koniaci rok, politick a ekonomick udalosti, osobnosti a udalosti sa triedia na kladn a zporn. V pri-chdzajcom roku 2016 ns akaj parlamentn voby, preto je tch bilancovan o nieo viac, ako na konci tradinho nevolebnho roka.
V roku 2015 zdravotnctvo op poprelo svoju lohu sli verejnmu dobru. Ostalo podobne, ako v pred-chdzajcich rokoch bojovm poom skupn a zujmov, ktor zaujmaj iba eur. Podrobovalo sa potrebm tch, o n tam, kde nesiali, obvaj miesta, ktor nevybudovali. Pretrvva stav, v ktorom sa zaroben peniaze nereinvestuj a ani nedaj reinvestova do sektora, v ktorom sa zarobili. Aj tam, kde si to trh so zdravotnckymi slubami nevyaduje, sa vytvraj nov ohnisk spotreby zdravotnckych zdrojov.
Cel editorial si mete preta tu Image 
272 kB

 
PVODN PRCE
Syndrm malnutrcie-inflamcie-aterosklerzy a chronick choroba obliiek, III. as
Karasov, G. Image
276 kB
Poruchy metabolizmu lipoprotenov u nefrologickho pacienta a monosti ich ovplyvnenia, II. as
Bltkov, N. Image
272 kB
Non compliance pacienta po transplantcii obliky
Palkoci, B., Osinov, B., Ulianko, J., Skalov, P., Laukov, S. Image 271 kB

LEGISLATVA V MEDICNE
o priniesol koniec roka v legislatve a ako sa zmeny dotkaj zdravotnckych pracovnkov?
Humenk, I., Husovsk, T. Image
217 kB

SOCILNA PRCA V MEDICNE
Zabezpeenie zdravotnej starostlivosti pre iadatea o azyl na zem SR
Oravcov, M., Finov, . Image
392 kB

RZNE
Register ronka 2015
Redakcia Slovenskho lekra Image 
290 kB

 
RocketTheme Joomla Templates