AKTULNE SLO 3 - 4/2017

EDITORIAL
Inflcia v zdravotnctve dosahuje dvojcifern rove
Fino, P..
ImageKeby sme neili relny ivot a informcie by sme zskavali iba z novn, mohlo by to vyzera takto:
Najvie zmeny vlda na budci rok vykon v zdravotnctve. Kabinet vera schvlil nvrh ttneho rozpotu na rok 2017 a sektoru zdravotnctva sa ulo najviac. Bude pre na budci rok k dispozcii rekordne vysok suma 4,44 miliardy eur, o je takmer o 200 milinov eur viac ako v tomto roku.
Odsek je prevzat zo slovenskho dennka, ktor takmito slovami hodnotil zdravotncky rozpoet na rok 2017. Realita vak je plne in. V roku 2017 bude tt prispieva na svojich vye 3 milinov poistencov najniou sumou v histrii slovenskho zdravotnho poisovnctva. Suma 4,4 miliardy eur sa zd ohromujca, ale pri prepote na jednho obyvatea a prepote na percent HDP vynaloen na zdravotnctvo patrme stle ku krajinm, ktor sa pohybuj pri porovnan s objemom financi priemeru E na jednho obyvatea na hranici suternu.

Cel editorial si mete preta tu Image
304 kB

 PREHADY
Tonzilektmia verzus tonzilotmia v detskom veku
Uhliarov, B., Bugov, G., Hajtman, A. Image
285 kB

Anatomick, fyziologick a klinick pohad na amygdalu
Kolesr, D., Ihntov, L., Hvizdoov, N., Bona, M., Kluchov, D. Image
285 kB

Hyperkalimia patofyziologick mechanizmy a jej najastejie priny v klinickej praxi
Kalivodov, M., Kuma, M. Image
290 kB

TERAPIA
inn terapia mikrosporidizy ako oraz astejej infekcie ud na Slovensku
Daniov, O., Valenkov, A., Regecov, I. Image
295 kB

KONTINULNE VZDELVANIE
Vybran etick problmy v gynekolgii a prodnctve
Ondriov, I., Cinov, J. Image
285 kB

LEGISLATVA V MEDICNE 
Ospravedlnenie neprtomnosti sporovej strany na pojednvan v civilnom procese
Volko V. Image 
291 kB

Transferov oceovanie nov povinnosti pre poskytovateov zdravotnej starostlivosti
Koi, M., Husovsk, T. Image 
284 kB
 
RocketTheme Joomla Templates