AKTULNE SLO 1 - 2/2017

EDITORIAL
Ozdravn pln Veobecnej zdravotnej poisovne a.s. a nae zdravie
Fino, P..
ImageBolo by demagogick, keby som oznail ozdravn pln Veobecnej zdravotnej poisovne a.s. za fenomn, ktor by podstatne zhoril zdravotn stav naej populcie. Drdivo na ma vak psob najm podnadpis tohto dokumentu: sporn opatrenia na obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Hne v prvej vete autori vysvetuj, preo sa finann hospodrenie VZP v rokoch 2015 a 2016 zhorilo: Historick nrast nkladov na zdravotn starostlivos od roku 2015, a to najm z dvodu zvyovania miezd lekrov a zdravotnckych pracovnkov, rozrenia skupn prijmateov doplatkov za lieky, nrastu cien vkonov z dvodu zruenia poplatkov v zdravotnctve a podobne, ale aj zavedenie odvodovej odpotatenej poloky a vyia tvorba technickch rezerv, sa podpsali pod vznik tovnej straty, ktor Veobecn zdravotn poisova, a.s. (alej len VZP") vykazuje od mesiaca jl 2016.

Cel editorial si mete preta tu Image
304 kB

 PVODN PRCE
Primrna hyperparatyreza
trbk, M., Pzserov, A., Kollerov, J., Payer, J. Image
285 kB

TERAPIA
Priazniv inky ionizovanho kyslka v terapii a diagnostike
Mikulcov, M., Pereinsk, S., Koick, P., Legth, . Image
290 kB

NOV KNIHY
Zdravotncky manament a financovanie
(Ozorovsk, V., Vojtekov, I. a kolektv)
Sedlkov, D. Image
295 kB

KONTINULNE VZDELVANIE
Psychologicko-etick problmy v onkolgii a onkologickom oetrovatestve
Ondriov, I., Cinov, J. Image
285 kB

LEGISLATVA V MEDICNE 
Trestnoprvna zodpovednos lekra za neposkytnutie pomoci pacientovi, ktor pomoc odmieta
Husovsk, T., Humenk, I. Image 
291 kB
Register partnerov verejnho sektora a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
Volko, V. Image 
284 kB

RZNE
Pokyny pre autorov
Redakcia Slovenskho lekra Image
332 kB

LISTY VYDAVATEOVI 
K dtumom na vmennch lstkoch
Beaka, J. Image
297 kB

 
RocketTheme Joomla Templates