AKTULNE SLO 7 - 8/2016

EDITORIAL
ak ns op sklamanie?
Fino, P.
ImageTom Szalay z Health Policy Institute (HPI) 1. aprla 2015 reagoval na komentr prezidenta republiky Andreja Kisku, ktor sa vemi kriticky vyjadroval k prci ministerstva zdravotnctva poas psobenia ministra Viliama islka. Kriticky sa vyjadril k neplneniu dlhodobch loh ministerstvom a jeho podriadenmi organizciami a sformuloval ich do niekokch bodov:
 napriek subom nejestvuj skuton opatrenia na zamedzenie neefektvneho a netransparentnho nakladania s peniazmi,
 mek zavedenie DRG (platby za diagnzu),
 kritri zazmluvovania zo strany VZP nie s transparentn,
 mek zavdzanie tandardnch postupov,
 nemeriame a nezbierame dta; a ke ich aj meriame, tak ich nevyhodnocujeme, ani nezverejujeme
 a minister zdravotnctva na tieto otzky nevie odpoveda.
Cel editorial si mete preta tu Image 305
kB

 
PREHADY
Identifikcia epitopov patognnych antignov a ich vyuitie v medicne
Potokov, L., Kov, E., Schrterov, E., Bhide, K., omor, ., Pulzov, L., Mungua, I., Bhide, M. Image
280 kB
Obezita u det a monosti jej vasnej prevencie
Ondriov, I., Sinaiov, A. Image
277 kB

NOV KNIHY
Aterotrombza patofyziolgia a epidemiolgia
Dukt, A. Image
297 kB

KONTINULNE VZDELVANIE
Ako si pamta generick a odporan medzinrodn nechrnen nzvy lieiv
imrikov, M. Image
284 kB

LEGISLATVA V MEDICNE 
Znaleck dokazovanie v medicnskych sporoch a postavenie skromnho znaleckho posudku vo svetle meniacej sa prvnej pravy
Tomkov, K., Humenk, I. Image 
272 kB
Op Krajsk sd v Nitre a medicnske prvo
Volko, V. Image 
279 kB

RZNE
Paliatvna medicna
Otrubov, Z. Image 301
kB

 
RocketTheme Joomla Templates