AKTULNE SLO 11 - 12/2016

EDITORIAL
Novoron zamyslenie
Fino, P..
ImageNamiesto vodnka si dovolm iriu vahu o zdravotnctve, jeho sasnosti a vhadoch na budci, prpadne aj na alie roky. O tom, i bude ma astn rok 2017, nerozhodn ani politici, ani manari, ani vka rozpotu, ale najm to, o sa udeje vo vntri zdravotnctva. Zdravotnctvo, to nie je iba korupcia pri verejnom obstarvan, reexport liekov, platky, nedbalos a in neduhy, o ktorch sa denne dotame v dostupnch informanch zdrojoch. Niektor vonkajie javy, akokovek zvan a nebezpen pre zdravotnctvo aj demokraciu na Slovensku, s prejavom inch nedostatkov v celkovej organizcii ttu, samosprv, jednotlivch rezortov a po posledn ambulanciu na przem panelku. Preto sa na zdravotnctvo pozrime z vtej perspektvy a sksme sa zamyslie nad tm, i sa s tm naozaj ned nieo spravi. Sksen pozorovate u za krtky as od nstupu novho ministra zdravotnctva Druckera rozpozn vplyvy, ktormi sa riadia jeho kroky.
Cel editorial si mete preta tu Image
298 kB

 
PREHADY
Prehad najznmejch klasifikci neiaducich inkov liekov
imrikov, M. Image
285 kB

ZOBRAZOVACIE METDY
Dynamick kontrastn ultrasonografia
Kok, M., Daxner, M. Image
283 kB

KONTINULNE VZDELVANIE
Psychologicko-etick aspekty umierania
Ondriov, I., Cinov, J. Image
286 kB

LEGISLATVA V MEDICNE 
Zaiatok plynutia premlacej doby pri nhrade za boles a nhrade za saenie spoloenskho uplatnenia
Tomkov, K., Husovsk, T. Image 
288 kB
Bezplatn prvna pomoc a medicnske kauzy
Volko, V. Image 
283 kB

RZNE
Register ronka 2016
Redakcia Slovenskho lekra Image
338 kB

 
RocketTheme Joomla Templates