AKTULNE SLO 5 - 6/2017

EDITORIAL
Diskusia o zdravotnctve na Slovensku a OECD
Fino, P.
ImageDiskusia na Slovensku
Da 23. jna 2017 sme zaznamenali zznam z diskusie medzi ministrom zdravotnctva a ministrom financi. Uvdzame vber z tlaovej sprvy, uverejnenej na webovej strnke ministerstva zdravotnctva:
Predpoklad sa, e v rmci prvej trane, do konca roka 2017, djde k splateniu zvzkov po lehote splatnosti starch ako dva roky. Zdravotncke zariadenie sa zaviae, e vypracuje ozdravn pln na obdobie piatich rokov. ,Dlhy bud odpusten vtedy, ak sa bud realizova podmienky z ozdravnho plnu. Nam cieom je o p rokov dosta vyrovnan hospodrenie vetkch ttnych nemocnc uviedol minister zdravotnctva T. Drucker.
alie trane pohadvok, mladch ako dva roky, bud predmetom oddlenia a po schvlen ozdravnho plnu nemocnice.
,K dnenmu kroku sme sa dostali na zklade niekokomesanho dialgu a detailnho mapovania situcie v sektore zdravotnctva. Tento pln je zaloen na spoluprci a dvere v ministra zdravotnctva, jeho ud, riaditeov nemocnc a Veobecnej zdravotnej poisovne, povedal minister financi P. Kaimr, ktor zdraznil, e dleit bolo stanovi maximlne transparentn pravidl oddlovania. Bude sa realizova fixnm diskontom alebo elektronickou aukciou, poda poiadavky veritea.

Cel editorial si mete preta tu Image
304 kB

 PVODN PRCE
Robotick systm da Vinci v otorinolaryngolgii prv sksenosti
Uhliarov, B., vec, M. Image
296 kB

PREHADY
zkostn poruchy
eranov, A. Image
294 kB

Prechod neuroinvazvneho patogna cez hematoencefalick bariru
Tomekov, Z., Kov, E., Mungua, I., omor, ., irochmanov, I., Bhide, K., Bhide, M. Image
300 kB

KONTINULNE VZDELVANIE
Etick prstup zdravotnckych pracovnkov k pacientom so pecifickmi potrebami so zameranm na hendikepovanch jedincov
Rapkov, T. Image
292 kB

Etika lieby a oetrovania kriticky chorch
Ondriov, I., Fertaov, T. Image
293 kB

LEGISLATVA V MEDICNE 
Povinn mlanlivos zdravotnckych pracovnkov
Humenk, I., Tomkov, K. Image 293
kB

Nemajetkov ujma v peniazoch a plastick chirurgia
Volko, V. Image 289
kB

 
RocketTheme Joomla Templates