AKTULNE SLO 9 - 10/2016

EDITORIAL
Tak nm zase zvolili Mariana Kollra,
pani Mullerov...

Miko, K.
ImageVen kolegyne a kolegovia!
V septembri sa konal snem Slovenskej lekrskej komory, ktor zvolil na alie tvorron obdobie jej nov orgny. Vsledky boli oakvan s vekm naptm. Pre bval vedenie na ele s prezidentom a bvalm odborrskym bosom MUDr. Marianom Kollrom a jeho suitu by vazstvo umonilo pokraova v zapoatej detrukcii SLK. Pre konkurenn skupinu by prpadn vazstvo znamenalo monos zmeni smerovanie tak, aby sa SLK stala tm, m m by: dstojnou a repektovanou organizciou vetkch lekrov. Bval a vlastne aj skoro bez zmeny sasn vedenie ni neponechalo na nhodu. Mimoriadny snem SLK v januri 2016 okrem inho prijal novelu volebnho poriadku. Prezident SLK zvolval krtko pred snemom do sdla SLK lenov stlych vborov SLK. My, ktor nepatrme do skupiny stotonenej so sasnm smerovanm SLK, sme sa spoliehali na zdrav rozum delegtov.
Cel editorial si mete preta tu Image
298 kB

 
PREHADY
Manament demencie
Minr, M. Image
281 kB
Mon as serotonnu v patogenze autizmu
Kolesr, D., Kolesrov, M. Image
284 kB

ZOBRAZOVACIE METDY
Syndrm tichho snusu
Krikov, S. Image
282 kB

KONTINULNE VZDELVANIE
Etika transplantcie orgnov a transfzie krvi
Ondriov, I., Fertaov, T. Image
281 kB

LEGISLATVA V MEDICNE 
Milosrdn lo a povinnos mlanlivosti
Bszrmnyiov, J., Humenk, I. Image 
282 kB
Prvo na prvnu pomoc a zdravotnctvo
Volko, V. Image 
277 kB

RZNE
Informcia o kongrese Eurpskej diabetologickej spolonosti Mnchov 2016
Mojto, V. Image
344 kB

LISTY VYDAVATEOVI
Pitva ns nealuje, ale obhajuje!
uffa, M. Image
294 kB

 
RocketTheme Joomla Templates