AKTULNE SLO 9 - 10/2017

EDITORIAL
Slovensk vdavky na zdravotnctvo: Mlo? Dos? Vea?
Fino, P.
Imagevod
Zdravotnctvo je citlivou politickou tmou, no napriek tomu sa vina politikov zhoduje na tom, e vdavky na nae zdravotnctvo sa neodraj na jeho kvalite a politici sa neusiluj zska politick body prostrednctvom zlepenia jeho financovania. asto sa operuje prudkm medzironm zvyovanm vdavkov na zdravotnctvo. Vedome sa nehovor o historickom dlhu. Myslm tm kumulatvny efekt nich nkladov na obana, ktor predchdzal stpaniu vdavkov, ktor tak kol oi naim ekonmom. Pozrime sa na niekoko tatistickch dajov a povedzme si, i to je naozaj tak, ako sa nm to servruje.

Cel editorial si mete preta tu Image 428
kB

 

PVODN PRCE
Vyhodnotenie vvoja spotreby liekov na kardiovaskulrny systm v Slovenskej republike
Tesa, T., Lehock, ., Masarykov, L. Image
308 kB

PREHADY
Tetracyklny a ich protindorov inky
imrikov, M., Solrov, Z. Image
299 kB

Vyuitie PET/CT v otorinolaryngolgii
Uhliarov, B., vec, M. Image
300 kB

Pouitie biokeramickho materilu v liebe chronickch rn
Jankovi, T. Image
301 kB

NOV KNIHY 
60. vroie III. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave
Histria a sasnos
Bernadi, M. Image
338 kB

LEGISLATVA V MEDICNE 
Intravenzna aplikcia lieku a parenterlnej vivy z pohadu prvnej pravy
Volko, V. Image 299
kB

Pouenie a rozsah uvdzania rizk lekrskeho vkonu v informovanch shlasoch
Tomkov, K., Humenk, I. Image 303
kB

 
RocketTheme Joomla Templates