9 - 10/2013 PDF Tlai E-mail

EDITORIAL
Protnov terapia cenovo nkladn a predsa lacnejia
Sepei, B.

ImageOd decembra 2012 je v susednej eskej republike v prevdzke Prothon Therapy Center Czech (PTC). Pvodne prvm protnovm centrom v rmci eurpskych postsocialistickch krajn mal by prve slovensk projekt, ktor sa zaal realizova v Ruomberku. Jeho vstavba sa vak zastavila na rovni fyziklnej prevdzky, priom jeho medicnska as naalej absentuje. Orientcia na Rusko, ktor samo vlastne protnovm centrom na terapeutick ely nedisponuje, s myslom vyuitia financi z deblokcie dlhu, evidentne nebola sprvnym rozhodnutm. Navye, koncepcia centra pravdepodobne ani nebola plne domyslen a dotiahnut do fzy, kedy by mohlo centrum sli aj pacientom. Synchrotron je teda zapeaten a nad stratou nemalej iastky preinvestovanch peaz je koda lma si hlavu. Na druhej strane, prask privtny subjekt po dlhodobej svedomitej prprave, vybavovan najrozlinejch povolen, po projektovan, vstavbe a nkupe nevyhnutnej technolgie spene odovzdal zariadenie do sluieb boja proti ndorovm ochoreniam.
Cel editorial si mete pozrie tu Image 636,86 kBPVODN PRCE
Hodnotenie proliferanej aktivity skvamocelulrneho karcinmu koe
Barto, V., Kullov, M. Image 235,50 kB

Polyp endometria v postmenopauze vdy rizikov nlez?
Bielik, P., Sasvry, F., Rusnk, R., Mark, L., Vodeck, M. Image 229,31 kB

PREHADY
pecifick faktory kvality ivota chorch s diabetes mellitus, 2. as
Linkov, M., islkov, L., Rcz, O., Jakubowski, K. Image 
230,41 kB

Biosyntza inzulnu a spontnna remisia diabetes mellitus
Mojto, V. Image 226,72 kB

NOV KNIHY
Prva pacientov v etickom a oetrovateskom kontexte
Dluholuck, S. Image 
230,48 kB

Z dejn trenianskeho zdravotnctva
Jaro, F. Image 
242,39 kB

LEGISLATVA V MEDICNE
O jednom senickom rozsudku a nemajetkovej ujme
Volko, V., Kubala, J. Image 
226,03 kB


RZNE
Fajenie rizikov faktor v etiopatogenze chronickej rinosinusitdy?
Uhliarov, B., vec, M., alkovsk, A.
Image 227,66 kB

 

 
< Predchdzajca   alia >
RocketTheme Joomla Templates